Tarieven


Tarieven

De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaan uit twee delen. De opvangvergoeding voor de gastouder en de begeleidingskosten voor het gastouderbureau vormen samen het adviestarief.

Tarieven 2023 (dag-, nacht- en weekendtarief)
Bruto uurtarief per kind € 6,73

De adviestarieven zijn exclusief de maaltijdvergoeding. De gastouder mag voor maaltijden een redelijk bedrag vragen, dat ook door de vraagouder rechtstreeks betaald wordt aan de gastouder. GOB Bambini adviseert de maaltijdvergoedingen te baseren op de richtlijnen van het Nibud.

Gastouderbureau Bambini heeft een zgn. kassiersfunctie. Dit betekent dat het gastouderbureau de opvangkosten bij de ouders in rekening brengt. De inning gebeurt meestal d.m.v. automatische incasso. Binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de opvangkosten boeken wij de opvangvergoeding door aan de gastouders.

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van de kinderopvang terug. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van het aantal opvanguren, het uurtarief van de opvang en het inkomen. Dit betekent een lagere kinderopvangtoeslag bij een hoger inkomen van jou en je (toeslag)partner. Tevens is de toeslag afhankelijk van het aantal kinderen. Ouders ontvangen een toeslag over een maximum tarief € 6,73 per uur.

Indien je gebruik maakt van kinderopvang via gastouderbureau Bambini kun je aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag kun je zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Indien gewenst kan gastouderbureau Bambini samen met jou een proefberekening maken via de rekenmodule van de Belastingdienst. Een inschrijving bij ons gastouderbureau is kosteloos en vrijblijvend.

Na afloop van ieder kalenderjaar verzorgen wij voor de ouders en gastouders een jaaropgaaf, welke gebruikt kan worden voor de aangifte Inkomstenbelasting over het afgelopen jaar.