Wie zijn de gastouders


Wie zijn de gastouders?

Gastouders via gastouderbureau Bambini bieden op verantwoorde wijze opvang aan kinderen. Ze gaan graag met kinderen om en weten de opvang goed te combineren met hun eigen gezin.
Er is tijd en ruimte om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de kinderen. Ze verzorgen de kinderen en begeleiden ze in hun ontwikkeling.

 

Gastouderbureau Bambini werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierdoor kun je aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag kun je zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

 

De gastouder werkt volgens ons pedagogisch beleidsplan, waarin o.a. het aantal op te vangen kinderen, de beschikbare speelruimte en richtlijnen voor het pedagogisch handelen zijn uitgewerkt. De bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Bambini ondersteunt de gastouder hierbij. Daarnaast voldoet de woning van de gastouder aan de kwaliteitseisen van de overheid op het gebied van veiligheid en gezondheid.