Disclaimer


Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Gastouderbureau Bambini. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Gastouderbureau Bambini is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie, op welke wijze dan ook. Gastouderbureau Bambini stelt het op prijs indien onjuistheden op de website worden gemeld.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Gastouderbureau Bambini toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Gastouderbureau Bambini kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrechten

Gastouderbureau Bambini behoudt zich het auteursrecht op de via 'www.gastouderbureaubambini.nl' verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Gastouderbureau Bambini. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gastouderbureau Bambini in Winschoten.
 

Privacy en veiligheid

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.

 

Veilig

Alle gegevens die u bij ons achterlaat, stoppen wij veilig achter slot en grendel. We werken met een beveiligde verbinding: de Secure Socket Layer (SSL). Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de wettelijke bepalingen.